Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2388. Odredba o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, stran 4681.

Na podlagi 40. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
1. člen
Naloge šolskih uprav, ki jih v 20., 21., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 34. in 35. členu določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00 - v nadaljevanju: zakon) opravljajo neposredno centri za socialno delo.
2. člen
Centri za socialno delo navedene naloge izvajajo kot svoje pristojnosti v skladu z določili zakona do 31. 12. 2001.
3. člen
Na podlagi 42. člena zakona pristojni centri za socialno delo vodijo postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami do sprejema novih izvršilnih predpisov v skladu s pravilnikom o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77 in Uradni list RS, št. 54/00).
4. člen
Za določitev krajevne pristojnosti centrov za socialno delo v postopkih usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja veljajo področni predpisi, ki urejajo njihovo pristojnost.
5. člen
Za opravljanje nalog na podlagi te odredbe sklene Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport s centri za socialno delo posebne pogodbe, na podlagi katerih se jim zagotavljajo potrebna finančna sredstva.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011–85/2001
Ljubljana, dne 9. maja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport