Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2001 z dne 24. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2001 z dne 24. 5. 2001

Kazalo

2313. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 4543.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99) in četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
V Prilogi 2 k uredbi o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 121/00) se za tarifno oznako 0406 30 doda besedilo, ki se glasi:
“0406 40    – Sir z modrimi ali podobnimi
         žlahtnimi plesnimi nastale
         v jedru sira            100   5
 0406 90    – Sir, drug              300   5
 0702 00 00   Paradižnik, svež ali ohlajen     300   1“
2. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga, v okviru posamezne carinske kvote, določene v prejšnjem členu, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-00/2000-5
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost