Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001

Kazalo

2044. Zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU), stran 4042.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU)
Razglašam zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2001.
Št. 001-22-51/01
Ljubljana, dne 4. maja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O OMEJEVALNIH UKREPIH (ZOU)
1. člen
Republika Slovenija sprejme ali odpravi omejevalne ukrepe, povezane z obveznostmi Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah, zoper države, teritorialne entitete, gibanja, mednarodne organizacije ter osebe:
– če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij Organizacije Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij ali združenj, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali
– če jih je potrebno sprejeti kot protiukrepe v skladu z mednarodnim pravom.
2. člen
Uvedbo, vrsto, način izvajanja, kazni za kršitev in prenehanje omejevalnih ukrepov določi Vlada Republike Slovenije, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. člena.
3. člen
Zoper Republiko Slovenijo ni mogoče uveljavljati odškodninskih zahtevkov za škodo, ki je bila komur koli povzročena z izvajanjem omejevalnih ukrepov, uvedenih na podlagi tega zakona.
4. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 50/99);
– zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96) in
– drugi odstavek 50. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99);
uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih uredb Vlade Republike Slovenije, sprejetih na podlagi 2. člena tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi predpisi, izdani na podlagi določb zakonov iz prvega odstavka tega člena, uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih predpisov, izdanih na podlagi 2. člena tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/01-18/1
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost