Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2014. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Tepanje, stran 3756.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je župan Občine Slovenske Konjice dne 19. 4. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Tepanje
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Tepanje, ki ga je izdelalo podjetje RC – planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 435/00.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Tepanje.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva uveljavitve sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku ureditvenega načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pisno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Med javno razgrnitvijo bo organizirana javna razprava, katere datum bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/00
Slovenske Konjice, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost