Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje, stran 3756.

Na podlagi prvega odstavka 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na seji dne 21. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Razkrižje
1. člen
V poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99) se v 30. členu za besedo “dvetretjinska” dodata besedi “navadna ali”.
2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“31. člen
Svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določa drugačno večino.”
3. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-21/01
Šafarsko, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost