Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1999, ki se nanaša na območje Občine Osilnica - dopolnitev 2001, stran 3752.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) župan Občine Osilnica izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1999, ki se nanaša na območje Občine Osilnica – dopolnitev 2001
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje, ki se nanaša na območje Občine Osilnica.
2. člen
Osnutek planskih dokumentov (tekstualni in grafični del) bo javno razgrnjen v prostorih Občine Osilnica, Osilnica št. 11, Osilnica, v času od 10. 5. do 10. 6. 2001.
3. člen
V času javne razgrnitve bo skupaj z izdelovalcem dokumentacije organizirana javna razprava, ki bo v nedeljo, 3. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih večnamenske dvorane Osilnica št. 11.
4. člen
Občani in vsi zainteresirani lahko podajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek pisno na naslov Občina Osilnica, Osilnica št. 11, 1337 Osilnica.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-160/01
Osilnica, dne 20. aprila 2001.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost