Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2007. Sklep o določitvi najemnin v stanovanjih last Občine Laško in Stanovanjskega sklada občine Laško za leto 2001, stran 3749.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona in 7. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00), na 17. redni seji dne 11. 4. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi najemnin v stanovanjih last Občine Laško in Stanovanjskega sklada občine Laško za leto 2001
1. člen
S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 – v nadaljevanju: metodologija) določi višina najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih za leto 2001 v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine.
2. člen
Višina najemnin se v prehodnem obdobju do leta 2004 določa s sklepom Občinskega sveta občine Laško za vsako leto sproti.
3. člen
Za stanovanja, ki so bila dana v najem pred uveljavitvijo odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00) se pri izračunu višine najemnine upošteva vrednost točke v višini 3.75 DEM.
Pri izračunu najemnin za stanovanja, dana v najem po uveljavitvi te metodologije pa se upošteva vrednost točke v višini 4.3025 DEM.
Vrednost točke se preračuna v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36004-02/2001
Laško, dne 11. aprila 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost