Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2004. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2000, stran 3746.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) na 17. seji dne 11. aprila 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2000
1. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2000 so naslednji:
----------------------------------------------------------------
I. Proračun:                        v SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki              1.372,083.017,92
II.  Skupaj odhodki              1.284,788.267,35
III. Proračunski presežek             87,294.750,57
----------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil        10,349.199,28
V.  Dana posojila
VI.  Prejeta minus dana posjila in
   sprem. kapit. deležev            10,349.199,28
----------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX.  Odplačilo dolga               90,336.945,30
X.  Neto zadolževanje              –90,336.945,30
XI.  Povečanje sredstev na računih         7,307.004,55
   Stanje sredstev na računih
   31. 12. 1999                 33,041.791,77
   Stanje sredstev na računih
   31. 12. 2000                 40,348.796,54
----------------------------------------------------------------
II. Rezervni sklad:
   1. Prihodki                 10,000.000,00
   2. Razporeditev prihodkov          10,000.000,00
   Presežek prihodkov                    –
----------------------------------------------------------------
2. člen
Sestavni del tega odloka je prikaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja proračuna Občine Laško za leto 2000.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-01/99
Laško, dne 11. aprila 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti