Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2002. Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota, stran 3744.

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/01) je Občinski svet občine Kungota na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
S K L E P
o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota
1. člen
Cena za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota, ki so v lasti Občine Kungota je naslednja
1.a) za kmetijske namene:
– košenina         50 točk/ha na leto
– njiva          100 točk/ha na leto
– vrtovi         250 točk/ha na leto
1.b) za poslovne namene
(za vse vrste zemljišč)
– skladiščenje materiala,
 deponije         1000 točk/ha na leto
– kioski (prodaja sadja,
 zelenjave ipd.)
a) priložnostni, občasni      1 točka/uro
b) trajni           50 točk/mesečno
1.c) drugi primeri
– ohišnice (funkcionalni prostor
okoli zgradbe)        250 točk/ha na leto
2. člen
1 točka je 1 EURO. Najemnina se obračuna v tolarski protivrednosti EURA po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna.
3. člen
Najemnik lahko tudi odkupi zemljišče po veljavni pravni ureditvi, ki ureja odprodajo nepremičnin.
4. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota, ki je bil sprejet na redni seji, ki je bila dne 24. 5. 1996 in je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 31/96 dne 14. junija 1996.
5. člen
Pogodbe za najem zemljišč se po določilih tega sklepa in z upoštevanjem ostalih občinskih odlokov obračunavajo od začetka koledarskega leta in veljajo za celo leto.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Kungota, dne 20. aprila 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost