Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1992. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2000, stran 3723.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 108. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2000
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Idrija za leto 2000, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2000 izkazuje:
SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                      1.140,691.778
Odhodki                      1.043,718.019
Proračunski presežek (primanjkljaj)          96,973.760
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil             1,843.459
Dana posojila in povečanje kap. deležev        1,000.000
Prejeta minus dana posojila               843.459
Skupni presežek (primanjkljaj)            97,817.219
Račun financiranja
Zadolževanje                          –
Odplačila dolga                    3,418.349
Neto zadolževanje                   –3,418.349
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih      94,398.870
Stanje prihodkov iz leta 1999             3,631.259
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
Prihodki                        5,840.273
Odhodki                        4,089.525
Presežek (primanjkljaj)                1,750.748
Stanje prihodkov iz leta 1999             4,857.766
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2001 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu rezervnega sklada se prenese v leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/01
Idrija, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti