Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1991. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornja Radgona, stran 3722.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
3. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo naslednje značilnosti območja Občine Gornja Radgona:
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve in programi ter druge zabavne prireditve),
– potrebe gostov,
– območje, kjer gostinski obrat leži,
– varstvo pred hrupom,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije najdlje do 1. ure naslednjega dne,
2. okrepčevalnice, bari, slaščičarne in vinotoči najdlje do 24. ure,
3. gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati v mesecih od 1. 4. do 30. 9. največ do 23. ure, druge mesece pa največ do 22. ure,
4. gostinski obrati, ki so v stanovanjsko poslovnih objektih, v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev. Če hišni red oziroma program prireditev nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času določila iz 1. in 2. točke tega člana,
5. nočni bari in diskoteke najdlje do 4. ure naslednjega dne,
6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s programom prijavljenih prireditev.
5. člen
Gostinskim obratom in kmetijam se obratovalni čas v času trajanja Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni lahko podaljša za eno uro v skladu z določbami 4. člena razen nočnim barom in diskotekam.
6. člen
Gostinskim obratom in kmetijam, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij, se obratovalni čas lahko podaljša za eno uro v skladu z določbami 4. člena.
7. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se lahko obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije podaljša do 4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah na prostem (plesi, veselice, revije...), oziroma do 6. ure naslednjega dne, če se prireditev izvaja v zaprtih prostorih (poroke...), če gostinec oziroma kmet, ki prireditev organizira, na Upravni enoti Gornja Radgona priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja.
Gostinec mora v skladu s pravilnikom zaprositi občinsko upravo za podaljšanje obratovalnega časa najkasneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej.
8. člen
Občinska uprava v postopku ugotovi, da:
– je vloga za prijavo podaljšanega obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe pravilnika,
– je obratovalni čas določen v skladu z merili tega pravilnika.
Na podlagi popolne vloge potrdi prijavljeni razpored podaljšanega obratovalnega časa. Če pa občinska uprava v postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas.
III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
9. člen
Podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata se gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče oziroma odvzame ali skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:
– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da gostinski obrat oziroma kmetija obratuje preko dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če so zaznamovane ponavljajoče in utemeljene pisne pritožbe prizadetih občanov ali bližnjih stanovalcev zaradi kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije, oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– v primeru drugih uradno ugotovljenih vzrokov in kršitev reda in miru.
V teh primerih je odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanju obratovalnega časa za 6 mesecev vnaprej, ki se šteje od dneva odločbe o odvzemu pravice do podaljšanega obratovalnega časa.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni inšpekcijski organ in policija.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01-1/2001
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti