Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem, stran 3722.

Na podlagi 4. in 10. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in Uradni list RS, št. 32/00) ter prve alinee 2. točke 9. člena in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1. člen
V drugem odstavku 6. člena pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96, Uradne objave št. 8/97 in 22/99, Uradni list RS, št. 4/00) se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»– če se oddaja poslovni prostor organizacijam in ustanovam s področja zdravstva, kulture, izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva in raznim društvom, ki izvajajo neprofitno dejavnost,
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika delavci, ki so bili pri njem zaposleni zadnji dve leti,
– če se oddaja poslovni prostor, za katerega oddajo je že bil objavljen javni razpis, pa se nanj ni prijavil noben ponudnik,
– če je bil poslovni prostor oddan najemniku za določen čas, ki je potekel.«
2. člen
V 7. členu se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«, na koncu stavka se postavi vejica in se doda besedilo: »o načinu objave v posameznem primeru odloča komisija.«
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta drugi stavek.
4. člen
V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v primeru, če je indeks večji od 105.«
5. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Najemnikom poslovnih prostorov, ki bodo v Občini Gornja Radgona začeli izvajati dejavnost se najemnina v prvem letu zniža za 50%, v drugem letu za 25%, v tretjem letu pa plača najemnik 100% najemnino, določeno s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-1/96
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost