Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1980. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostaviti sistema bruto poravnave v realnem času, stran 3708.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostaviti sistema bruto poravnave v realnem času
1. točka
V sklepu o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času (Uradni list, št. 25/98 in 79/00) se v prvem odstavku 2. točke za besedama “Banka Slovenije“ in vejico dodajo besede “Klirinško depotna družba“, za besedo “poravnalni“ pa besede “oziroma klirinški poravnalni“.
2. točka
V drugem odstavku 2. točke se za besedami “sistema BPRČ so“ prečrta beseda “lahko“, besedi “neposrednih udeleženkah“ pa nadomestita z besedami “eni izmed bank, ki so neposredne udeleženke,“.
3. točka
V tretjem odstavku 2. točke se za besedama “sistema BPRČ“ dodajo besede “razen računa Klirinško depotne družbe“.
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost