Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo, stran 3707.

Na podlagi 39. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
1. člen
V 19. členu pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98 in 11/99), se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo lahko za mnenje o predlaganih kandidatih za priznanja zaprosi komisijo iz 3. člena tega pravilnika«.
2. člen
V 21. členu se črta besedilo: »vsako leto meseca junija« in nadomesti z besedilom: »enkrat letno«.
3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo lahko za mnenje o predlaganih kandidatih za priznanja zaprosi komisijo iz 3. člena tega pravilnika«.
4. člen
V 26. členu se črta besedilo: »vsako leto meseca junija« in nadomesti z besedilom »enkrat letno«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/2001
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost