Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1960. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B), stran 3693.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. aprila 2001.
Št. 001-22-47/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-B)
1. člen
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 22/99 in 11/01) se v šestem odstavku 34. člena pika na koncu stavka črta in doda besedilo: “in zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 30/01).“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/5
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost