Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1958. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH), stran 3673.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. aprila 2001.
Št. 001-22-45/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA FINANCIRANJE POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE HRASTNIK V LETU 2001 (ZPPZTH)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetja Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o. iz posojil, ki se najamejo za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001.
Skupen znesek glavnic kreditov, za katere jamči Republika Slovenija, ne sme presegati 2.229 milijonov tolarjev.
Posojila se lahko najamejo pod naslednjimi pogoji:
– odplačilni rok; največ 3 leta,
– stroški za nadomestilo sredstev ne smejo presegati 0,25% od vrednosti kreditov,
– vsi skupni stroški kreditov ne smejo presegati 0,5% od vrednosti kreditov.
Obseg in vrsta poroštvene obveznosti Republike Slovenije se uredi v poroštveni pogodbi med Republiko Slovenijo in upniki.
2. člen
Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister za finance, na podlagi pogodbe o zavarovanju poroštva, ki jo skleneta dolžnik in Republika Slovenija.
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača obveznost iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju do posojilojemalca pravico do regresiranja izplačanih zneskov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
Sredstva za izpolnitev poroštvene obveznosti se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/01-108/1
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti