Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1803. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna, stran 3159.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna, št. 06-06/96 z dne 6. februarja 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna je izdelan v treh izvodih za 3300,83 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah Koblarji, Stara cerkev, Mahovnik, Kočevje, Livold in Črni potok.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ul. 39, Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06/17-99
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.