Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, stran 2986.

Na podlagi 28. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1. člen
V 7. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99 in 45/00) se v tretjem odstavku v točki (f) doda peti odstavek, ki se glasi:
“Na embalažnih enotah enakih ali manjših od 125 mililitrov ni treba navajati številčne oznake R in S stavkov (primer: stavek “R10 Vnetljivo.“ se zapiše: “Vnetljivo.“).“
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku tabela spremeni tako, da se glasi:
---------------------------------------------------------------
Vsebnost embalaže        Mere etikete (v mm)
---------------------------------------------------------------
125 mililitrov ali manj     v skladu z velikostjo embalaže
od 125 mililitrov do 3 litrov  najmanj 52 x 74
od 3 do 50 litrov        najmanj 74 x 105
od 50 do 500 litrov       najmanj 105 x 148
nad 500 litrov          najmanj 148 x 210
---------------------------------------------------------------
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Vsak simbol mora pokrivati najmanj eno desetino površine etikete razen na embalažnih enotah velikosti 125 mililitrov ali manj, kjer ne sme biti manjši od 1 cm2.“
3. člen
V 13. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se mora označevanje fitofarmacevtskih sredstev, ki so že v prometu na dan uveljavitve tega pravilnika, uskladiti z določbami tega pravilnika do 30. 7. 2004.“
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-11/01
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo