Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001

Kazalo

1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije, stran 2946.

Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi z 32. členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in v skladu s 7. členom uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–junij leta 2001 (Uradni list RS, št. 124/00 in 22/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije
1. člen
V uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/01) se v 1. členu za dvopičjem besedilo spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"                               SIT
I. Agromelioracije                   10,000.000
 - Agromelioracije                   10,000.000
II. Namakanje in osuševanje kmetijskih
 zemljišč                       109,116.762
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Namakanje in osuševanje
 kmetijskih zemljišč                  5,340.000
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Akumulacije                      7,057.747
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Poskusni centri za namakanje              2,000.000
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Nacionalni program namakanja             94,719.015
III. Komasacije in sanacija nedokončanih
 komasacij                       21,000.000
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Komasacije in sanacija nedokončanih
 komasacij                       21,000.000
IV. Izdelava predhodnih analiz
 in investicijsko tehnične dokumentacije        10,630.631
 - Podeželje in agrarne operacije:
 Izdelava predhodnih analiz in
 investicijsko tehnične dokumentacije         10,630.631
V. Obnova in urejanje pašnikov              592.960
 - Skupni nameni: Obnova
 in urejanje pašnikov                   592.960
VI. Podpore programom za preusmeritev
 in prenovo kmetijske proizvodnje
 in predelave ter nadomestilo škode
 na kmetijskem gospodarstvu             1.720,427.526
 - Podpore tržnim organizacijam
 pridelovalcem                     1,477.000
 - Programi podpor za prestrukturiranje
 in prenovo kmetijske proizvodnje          1.587,835.026
 - Programi podpor za
 prestrukturiranje živilstva             130,115.500
VII. Podpore programom in ukrepom
 podeželja                      816,285.819
 - Ukrepi prostorskega
 urejanja - Obnova vasi                206,347.814
 - Inovativni programi za razvoj
 podeželskih ekonomij                 120,687.814
 - Podpore ekonomski diverzifikaciji
 podeželja - alternativni dohodkovni viri       155,137.269
 - Ukrepi prostorskega
 urejanja - Razvoj infrastrukture,
 povezane z razvojem kmetijstva."           334,112.922
2.člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-23/2001
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost