Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001

Kazalo

1619. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih kovin, stran 2869.

Na podlagi 21. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
N A V O D I L O
o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih kovin
1. člen
To navodilo določa način označevanja izdelkov iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) z vtisom oznake skladnosti, ki ga izvajata Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) ali pravna oseba, ki jo na podlagi 16. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) imenuje minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin.
2. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za označevanje izdelkov z znakom v obliki črke »S«, ki ga dobavitelj, ki vzdržuje predpisano tehnično dokumentacijo, uporablja na podlagi 6. člena odredbe o znaku dobavitelja (Uradni list RS, št. 97/00).
3. člen
Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Z laserskim graviranjem se označujejo izdelki, ki so tako drobni ali občutljivi, da jih ni mogoče označiti ročno.
4. člen
Izdelki se predložijo v označitev z oznako skladnosti kot končni izdelki.
Dobavitelj lahko predloži v označitev tudi izdelek, katerega oblika ni popolnoma dokončna. Če ima izdelek več delov, ki še niso sestavljeni, morajo biti v označitev predloženi vsi njegovi sestavni deli. Po dokončanju izdelka je dobavitelj dolžan izdelek predložiti na vpogled uradu ali pravni osebi iz 16. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.
5. člen
Izdelki, ki imajo predpisane oznake, se označijo z oznako skladnosti. Izdelek je lahko označen samo z eno oznako skladnosti.
Na izdelke, ki so sestavljeni iz različnih zlitin ali različnih čistin iste plemenite kovine, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, se oznaka skladnosti vtisne na tisti del zlitine plemenite kovine, ki je najmanj plemenita. Če je meja med zlitinami jasno razpoznavna, se oznaka skladnosti vtisne na sestavni del iz plemenite zlitine, ki po masi v izdelku prevladuje. Če je masa vseh zlitin v izdelku enaka, se oznaka skladnosti vtisne na sestavni del iz najmanj plemenite zlitine.
Na izdelke, ki so sestavljeni iz različnih zlitin različnih plemenitih kovin, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, se oznaka skladnosti vtisne na tisti del zlitine plemenite kovine, ki je najmanj plemenita. Če je meja med zlitinami jasno razpoznavna, se oznaka skladnosti vtisne na sestavni del iz plemenite zlitine, ki po masi v izdelku prevladuje. Če je masa vseh zlitin v izdelku enaka, se oznaka skladnosti vtisne na sestavni del iz najmanj plemenite zlitine.
6. člen
Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz drugih materialov, se označijo z oznako skladnosti na delu iz plemenite kovine na način, ki je določen v prejšnjem členu.
Neplemeniti kovinski deli izdelka se označijo z oznako “metal”. Namesto oznake “metal” je lahko na neplemenitem kovinskem delu izdelka vtisnjena tudi kemijska oznaka ali ime neplemenite kovine.
7. člen
Oznaka skladnosti se na izdelke vtisne poleg znaka dobavitelja in znaka čistine.
Na izdelke se oznaka skladnosti vtisne na glavni del izdelka oziroma na za to predpisan del, določen v seznamu izdelkov, ki je v prilogi 1 in je sestavni del tega navodila.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko oznaka skladnosti vtisne tudi na drug del izdelka, če je tako bolj vidna.
8. člen
Na zahtevo dobavitelja se lahko izdelki označijo tudi v delovnih prostorih dobavitelja.
V delovnem prostoru mora biti v ta namen naslednja oprema:
– stroj za označevanje izdelkov s potrebnim pomožnim orodjem za upravljanje stroja,
– pripomočki za označevanje izdelkov,
– tehtnica točnostnega razreda II, preskusni razdelek najmanj 0,1 g,
– priročna blagajna za shranjevanje oznak skladnosti,
– miza za označevanje.
9. člen
Med označevanjem izdelkov smejo v delovni prostor vstopiti samo delavci, ki opravljajo dela v zvezi z označevanjem izdelkov.
V delovnem prostoru ne smejo biti predmeti, ki niso nujno potrebni pri označevanju izdelkov.
Med označevanjem izdelkov ni dovoljeno opravljati nobenega drugega dela, razen če je označevanje del proizvodnega procesa.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se prenehata uporabljati pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82, 2/88 in 85/00) in pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 23/88 in 85/00).
11. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-14/00
Ljubljana, dne 26. marca 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
Priloga 1

        SEZNAM IZDELKOV IZ DRUGEGA ODSTAVKA
              7. ČLENA

Broška - oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran glavnega
dela ali na spenjalo.

Denarna sponka - oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran.

Gumb (za srajce, bluze, manšete) - oznaka skladnosti se vtisne na
notranjo stran ali na zapiralo.

Jedilni pribor - oznaka skladnosti se vtisne na ročaj (držalo).

Kravatna igla - oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran
glavnega dela.

Medaljon - oznaka skladnosti se vtisne na člen ali na zapiralo.

Napisna ploščica - oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran
blizu roba.

Obesek - oznaka skladnosti se vtisne na nosilni obroč.

Ogrlica - oznaka skladnosti se vtisne na glavni del ali žigosno
ploščico.

Posoda - oznaka skladnosti se vtisne na rob.

Prstan:

- oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran krožnega dela,

- (poročni) - oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran.

Tobačna doza - oznaka skladnosti se vtisne na dno ali na pokrov.

Uhan - oznaka skladnosti se vtisne na zapiralo ali na zatik.

Ura - oznaka skladnosti se vtisne na pokrov ure in na spenjalo
zapestnice. Če oznake na pokrovu ni mogoče vtisniti, se le-ta
vtisne le na spenjalo zapestnice.

Verižica in zapestnica - oznaka skladnosti se vtisne na zaključni
obroček ali žigosno ploščico ali zapiralo.

Vžigalniki - oznaka skladnosti se vtisne na dno.


AAA Zlata odličnost