Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001

Kazalo

1612. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 2857.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je Vlada Republike Slovenije na 19. seji dne 29. marca 2001 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
1. člen
3. člen sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 in 65/99) se spremeni tako, da glasi:
“Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje, od tega izrecno samo revizija načrtov gradbenih konstrukcij po 26.f členu zakona o graditvi objektov
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, od tega izrecno samo revizija načrtov gradbenih konstrukcij po 26.f členu zakona o graditvi objektov
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, od tega izrecno samo revizija načrtov gradbenih konstrukcij po 26.f členu zakona o graditvi objektov
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela zavoda izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.
Zavod, kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo opravlja predvsem:
– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedbenih del;
– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
– razvoj novih metod preskušanja in meritev;
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja, analize stanja in revizija načrtov gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;
– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov.”
2. člen
Zavod mora v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut zavoda.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-01/2001-1
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik