Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1608. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2000, stran 2844.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), in 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 104. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 27. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2000 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
I. Skupaj prihodki                  305,468.305
II. Skupaj odhodki                  363,075.904
III. Proračunski primanjkljaj             57,607.599
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila posojil                  –
V. Dana posojila                        –
VI. Prejeta minus dana posojila                –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje                   36,700.000
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX . Neto zadolževanje                 36,700.00
X. Zmanjšanje sredstev na računu           20,907.599
Stanje prihodkov iz leta 1999             30,236.616
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-0020/2001
Žetale, dne 27. marca 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti