Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1605. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 2837.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad občine kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo sredstva za področje stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:
– za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči;
– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj;
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero;
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev;
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– najemnin;
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije;
– vračili stanovanjskih posojil;
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada;
– iz drugih virov.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan občine ali pa od njega pooblaščena oseba.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-151/2001
Podčetrtek, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti