Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2000, stran 2836.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2000 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
-----------------------------------------------------------------
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov:             SIT
   1. skupni prihodki               403,606.560
   2. skupni odhodki                386,264.885
   3. proračunski presežek
     – primanjkljaj (1-2)             17,341.674
-----------------------------------------------------------------
II.  Račun finančnih terjatev in naložb:
   4. prejeta vračila danih posojil             0
   in prodaja kapitalskih deležev
   5. dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev          499.896
   6. presežek (primanjkljaj) (4-5)          499.896
-----------------------------------------------------------------
III. Račun financiranja:
   7. zadolževanje                 16,800.000
   8. odplačilo dolga                17,500.000
   9. neto zadolževanje (7-8)            – 700.000
-----------------------------------------------------------------
IV.  Sprememba sredstev na računih          16,141.778
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva na računih ob koncu leta 2000 v višini 16,141.778 SIT se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Š. 06202-147/2001
Podčetrtek, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti