Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1585. Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD), stran 2776.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o višini otroškega dodatka (ZVOD)
Razglašam zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2001.
Št. 001-22-34/01
Ljubljana, dne 9. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA (ZVOD)
1. člen
Ta zakon ureja višino otroškega dodatka v obdobju od 1. 5. 2001 do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil pravico do otroškega dodatka.
2. člen
Ne glede na določbo 35. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) se v obdobju iz prejšnjega člena otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom glede na povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka.
Višina otroškega dodatka znaša v tolarjih:
-----------------------------------------------------------------
Dohodek na družinskega       Znesek otroškega dodatka
člana v % povprečne plače      za posameznega otroka
v Republiki Sloveniji    -------------------------------------
                1. otrok  2. otrok  3. otrok
-----------------------------------------------------------------
do 15%              17.639   19.403   21.167
nad 15% do 25%          15.081   16.669   18.256
nad 25% do 30%          11.495   12.848   14.200
nad 30% do 35%           9.055   10.349   11.642
nad 35% do 45%           7.409    8.644    9.878
nad 45% do 55%           4.704    5.880    7.056
nad 55% do 75%           3.528    4.704    5.880
nad 75% do 99%           3.058    4.234    5.410
-----------------------------------------------------------------
Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za družino.
Center za socialno delo vsako leto s 1. majem po uradni dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodatka. V ta namen morajo prejemniki oziroma prejemnice otroškega dodatka najkasneje do 31. marca posredovati vsa potrebna dokazila.
Uskladitev višine otroškega dodatka iz drugega odstavka tega člena se opravi januarja, pri čemer se upošteva indeks rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2001.
Št. 541-03/01-1/1
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti