Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1517. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica I, stran 2579.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 17. seji dne 6. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica I
1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o zazidalnem načrtu Ločica I (Uradni list RS, št. 8/90).
2. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni z alineo:
– na celotnem območju je, na funkcionalnih zemljiščih objektov, dovoljena gradnja prizidkov in pomožnih objektov, kot so shrambe, vrtne lope, pergole, nadstreški, rastlinjaki, bazeni ipd.
3. člen
4. člen odloka se spremeni in dopolni z dvema alineama:
– tlorisni gabarit vrtnih lop oziroma shramb za orodje naj ne presega 12 m2 bruto površine. Pri urbanističnemu in arhitektonskemu oblikovanju prizidkov in pomožnih objektov morajo biti upoštevani splošni pogoji osnovnega odloka ter odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi občine;
– nadstreški in pergole: maksimalni gabarit je 35 m2.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-07/081/01
Polzela, dne 6. marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost