Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1513. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 2576.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99) se v 4. členu v prvem odstavku v razpredelnici pod točko 3 – skupina družbenih in sorodnih dejavnosti – 1. skupina črta točkovanje v rubrikah “Lega stavbnega zemljišča“ in sicer 1. obm. 150, 2. obm. 50 in 3. obm. 20.
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se beseda “dvakratna“ nadomesti z besedo “petkratna“.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost