Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1512. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000, stran 2576.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000
1. člen
Potrdi se zaključni računa proračuna Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000, ki izkazuje:
v 000 sit
----------------------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov    Račun finančnih     Račun
           in odhodkov       terjatev in naložb   financiranja
----------------------------------------------------------------------------------
Prihodki       28.688
Odhodki       28.350
Primanjkljaj (-)
oz. presežek (+)    -338
----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Izguba v bilanci prihodkov in odhodkov se pokrije s sredstvi iz preteklega leta (v znesku 2.712), na žiro računu za tekočo porabo je ostanek v znesku 2.374.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.