Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1511. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2000, stran 2576.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2000
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2000, ki izkazuje:
v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov    Račun finančnih     Račun
           in odhodkov       terjatev in naložb   financiranja
----------------------------------------------------------------------------------
Prihodki       592.210         5.000
Odhodki       604.319         2.827
Primanjkljaj (-)
oz. presežek (+)   -12.109         2.173
----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni račun rezervnega sklada Občine Pivka za leto 2000, ki izkazuje:
v 000 SIT
Prihodki       10.396
Presežek       10.396
3. člen
Izguba v bilanci prihodkov in odhodkov se pokrije s sredstvi iz preteklega leta (v znesku 11.318), na žiro računu za tekočo porabo je ostanek v znesku 1.382.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost