Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1506. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart, stran 2568.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01), druge alinee 26. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), osemnajste alinee 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00) in drugega odstavka 18. člena odloka o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 13/75, 19/87, 44/87 in 25/88 ter Uradni list RS, št. 37/90 in 2/91) je Občinski svet občine Lenart na 19. seji dne 27. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebna in pokopališka dejavnost Slavko Jančič, s.p. na pokopališčih v Občini Lenart:
SIT
Izkop in zasip groba ter zaščita sosednjih grobov            19.710
Pogreb v grobnico                             9.909
Pogreb otroka do 1. leta                          9.909
Žarni pokop                                6.671
Delo s pokojnim (oblačenje, polaganje, prelaganje)            4.873
Pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb                           2.502
– z večjimi poškodbami                           3.812
Kompletiranje krste in znamenje                      1.191
Prijava pogreba                              1.191
Urejanje dokumentacije (mrliški list, dovoljenje 
za pokop, odjava zavarovanj, obveščanje KS)                1.787
Poglobitev groba                              2.978
Prva ureditev groba (odvoz vencev, ureditev groba)            5.003
PREVOZ:
– prevožen km v domovini                           108
– prevožen km v tujini                            119
– lokalni prevoz do 50 km                         6.498
EKSHUMACIJA:
– pred pretekom 10 let                          41.695
– po preteku 10 let                            32.165
VREDNOST URE:
– grobar KV                                1.267
– delavec PKV                               1.072
– intelektualna ura (IU)                          1.267
– strojna ura                               1.754
Cinjenje kovinskega vložka                         2.144
Organizacija pogreba 3 do 4 ure                 štev. ur × 1.267
Pogrebno moštvo                        štev. oseb × 3.217
II
V cenah storitev ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-2/2001
Lenart, dne 27. marca 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost