Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1495. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica, stran 2546.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00), v zvezi s 23. in 35. členom istega zakona ter na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 18. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica
1. člen
Politični stranki (v nadaljevanju: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Višina sredstev, ki so namenjene financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo na njihov žiro račun mesečno po dvanajstinah.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorišnica številka 062-/11-22 z dne 30. 3. 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 002-03-77/2001
Gorišnica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost