Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1493. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000, stran 2539.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občine svet občine Gorišnica na 18. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2000, in sicer:
– prihodki         662,900.647 SIT
– odhodki          640,837.606 SIT.
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2000 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini 22,063.000 SIT.
Presežek prihodkov v višini 22,063.000 SIT se prenese med prihodke leta 2001 za potrebe proračuna Občine Gorišnica v letu 2001.
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000 sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-74/2001
Gorišnica, dne 23. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost