Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1490. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja, stran 2537.

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 30. in 38. člena ustanovitvenega akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdaja direktor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po predhodnem soglasju nadzornega sveta št. 110-02/03 z dne 29. 3. 2001
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00) se doda nov tretji odstavek 1. člena, ki glasi:
“Splošni pogoji ne veljajo za razpise, ki se financirajo s sredstvi mednarodnih finančnih ustanov in razpisov, pri katerih so pogoji dodeljevanja pomoči ter merila in kriteriji za pridobitev pomoči določeni z mednarodno pogodbo ali drugo pogodbo Republike Slovenije oziroma sklada z mednarodno finančno ustanovo.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko neposredno uporabljajo pravila določena z mednarodno pogodbo ali drugo pogodbo Republike Slovenije oziroma sklada z mednarodno finančno ustanovo.”
2. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo “12. člen ZVO” nadomesti z besedilom “28. člen ZVO”.
3. člen
V prilogi 1 se v točki: A) Zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami snovi in energije doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
“Pri hrupu upoštevamo zmanjšanje čezmerne obremenitve okolja s hrupom:
-------------------------------------------------
Število točk          Zmanjšanje emisije
za zmanjšanje         hrupa za
obremenitve s hrupom
-------------------------------------------------
št(hr)             dBA
5               nad 25
4               20–25
3               15–20
2               10–15
1                5–10
-------------------------------------------------
pri čemer mora investitor z zmanjšanjem doseči mejno raven hrupa za posamezno območje oziroma raven.”.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/03
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Direktor
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Ljubo Žužek l. r.

AAA Zlata odličnost