Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1489. Aneks, št. 1 k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 2536.

V skladu s 63. členom kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00 in 77/00) sklepata pogodbeni stranki:
predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za tisk in medije,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za grafično, informativno, založniško in knjigotrško dejavnost in
predstavniki delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S, št. 1
k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
1. člen
(1) V prvem odstavku 1. točke tarifne priloge se v tabeli vrednosti izhodiščnih plač črta beseda “knjigotrška”.
(2) V prvem odstavku 1. točke tarifne priloge se v tabeli doda nov stolpec z imenom “knjigotrška dejavnost” in naslednjimi vrednostmi izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih:
----------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred              Izhodiščna plača v SIT za
                    polni delovni čas za januar 2001
                 razmerja       knjigotrška dejavnost
----------------------------------------------------------------------------
I.  enostavna dela       1,00         68.183
II.  manj zahtevna dela     1,15         78.410
III. srednje zahtevna dela    1,30         88.638
IV.  zahtevna dela        1,45         98.865
V.  bolj zahtevna dela     1,70         115.911
VI.  zelo zahtevna dela     2,20         150.002
VII. visoko zahtevna dela    2,60         177.275
VIII. najbolj zahtevna dela    3,30         225.003
IX.  izjemno pomembna,
   najbolj zahtevna dela    3,80         259.094
----------------------------------------------------------------------------
(3) Višina izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih iz drugega odstavka tega člena velja za januar 2001.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (usklajevanje izhodiščnih plač) se prvemu odstavku doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
“Izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti se na podlagi predhodnega dogovora pogodbenih partnerjev v mesecu aprilu 2001 povečajo od 0,9% do največ 2,25%. Stopnja povečanja izhodiščnih plač se objavi v Uradnem listu RS.”
3. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Delodajalci:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
Predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za grafično, informativno, založniško
in knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.
Delojemalci:
Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 3. 2001 pod zap. št. 61/1 in št. spisa 104-01-001/00-004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti