Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1484. Sklep o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 2534.

Na podlagi 4. točke sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 73/95) ter 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1
V drugem odstavku 3. točke navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 76/95 in 70/99) se doda nov stavek, ki se glasi:
»Na obrazcu EB banke poročajo redno četrtletno.«
2
Za 10. točko se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. OBRAZEC SPI-EB: UPORABA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
Banka vpiše:
– V stolpce 1 do 8 podatke o uporabi bančnih storitev za fizične osebe in samostojne podjetnike, v stolpce 9 do 16 podatke o uporabi bančnih storitev za pravne osebe.
– V stolpca 1 in 9 število komitentov banke ob koncu obdobja za katerega poroča.
– V stolpca 2 in 10 število komitentov, ki so bili ob koncu obdobja, za katero poroča, uporabniki storitev elektronskega bančništva.
– V stolpca 3 in 11 število opravljenih transakcij komitentov banke v četrtletju, za katero poroča.
– V stolpca 4 in 12 število opravljenih plačil komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero poroča. Poročevalci navedejo plačila navezujoča se na plačilni promet v Republiki Sloveniji z instrumenti kot so splošna položnica, posebna položnica, virmanski nalog, nakazilo z internim prenosom.
– V stolpca 5 in 13 število opravljenih transakcij komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero poroča. Banke navedejo plačila navezujoča se na plačilni promet s tujino.
– V stolpca 6 in 14 vrednost opravljenih transakcij komitentov banke v četrtletju, za katero poroča.
– V stolpca 7 in 15 vrednost opravljenih plačil komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero poroča. Banke navedejo vrednost plačil navezujočo se na plačilni promet v Republiki Sloveniji z instrumenti kot so splošna položnica, posebna položnica, virmanski nalog, nakazilo z internim prenosom.
– V stolpca 8 in 16 vrednost opravljenih plačil komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero poroča. Banke navedejo vrednost plačil navezujočo se na plačilni promet s tujino.
3
Dosedanje točke 11. do 14. navodila postanejo točke 12. do 15.
4
Prvo poročilo na podlagi tega sklepa so banke dolžne poslati za stanje na dan 31. 3. 2001. Istočasno Banki Slovenije posredujejo tudi podatke na zadnji dan posameznega četrtletja leta 2000.
5
Doda se nov obrazec SPI-EB: UPORABA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA, ki je sestavni del navodila.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost