Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1480. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast, stran 2530.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast, št. 04-56/97 z dne 5. 1. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast je izdelan v treh izvodih za 1051,93 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Ljubljana, oziroma v katastrskih občinah Brdo, Dravlje, Ljubljana-mesto, Šentvid, Ježica, Stožice, Vižmarje, Zadobrova, Ajdovščina, Bizovik, Gradišče II, Golovec, Karlovško predmestje, Prule, Rudnik, Slape, Šmartno ob Savi, Spodnja Šiška, Štepanja vas, Vič, Zgornja Šiška, Šujica, Poljansko predmestje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/26-99
Ljubljana, dne 5. marca 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost