Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1479. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Rakitna, stran 2529.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Rakitna
1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Rakitna, št. 04-75/01 z dne 2. 2. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Rakitna, št. 04-75/02 z dne 7. 2. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
3. člen
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnih gozdnogospodarskih načrtih iz 1. in 2. člena te odredbe, na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
4. člen
Letni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarske enote Rakitna iz 1. in 2. člena te odredbe so izdelani v treh izvodih za 1372,42 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Brezovica, oziroma v katastrski občini Rakitna.
5. člen
Po en izvod letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Rakitna iz 1. in 2. člena te odredbe je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Rakitna.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-1/00
Ljubljana, dne 5. marca 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost