Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1473. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve, stran 2525.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: Komisija za evropske zadeve), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za evropske zadeve:
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanje matičnih delovnih teles v zvezi z evropskimi integracijami in jim daje mnenja, priporočila in opozorila,
– analizira posledice vključevanja Slovenije v evropske integracije in pripravlja globalna poročila,
– organizira predstavitev javnih mnenj o posameznih vprašanjih povezovanja v evropske integracije,
– obravnava program za vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo in spremlja njegovo izvajanje,
– spremlja izvajanje harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije,
– sodeluje z institucijami znotraj Slovenije, z organi Evropske unije in drugimi državami v zvezi s povezovanjem v evropske integracije,
– vodi evidence zahtev Evropske unije in hrani literaturo in druga gradiva v zvezi z Evropsko unijo,
– organizira in usklajuje pomoč, ki je ponujena Sloveniji za usposabljanje za prilagajanje Evropski uniji,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami, ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih teles.
III
Komisija za evropske zadeve ima predsednika, podpredsednika in 8 članov.
V Komisiji za evropske zadeve ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 2 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije 1 člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 člana.
IV
V Komisijo za evropske zadeve se izvolijo:
za predsednika:
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
za podpredsednika:
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
za člane:
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Andrej VIZJAK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
mag. Majda POTRATA, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Andrej FABJAN, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Vojko ČELIGOJ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/57
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost