Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1472. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, stran 2524.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– poroča Državnemu zboru o pomembnih zadevah s tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z odborom za zunanjo politiko pri obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v zamejstvu in po svetu;
– razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s poslovnikom Državnega zbora pošiljajo Državnemu zboru organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z drugimi državnimi organi na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
III
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ima predsednika, podpredsednika in 8 članov.
V Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 2 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije 1 člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 člana.
IV
V Komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se izvolijo:
za predsednika:
Franc PUKŠIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
za podpredsednika:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
za člane:
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Bogomir VNUČEC, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/68
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost