Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 2497.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) in na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 17. seji dne 12. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostna skupina (1 – 3 let)         57.200 SIT,
2. II. starostna skupina (3 – 7 let)         48.600 SIT,
3. varstvo v družini                 57.200 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz I. in II. starostne skupine iz vrtca pri OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 295 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz varstva v družini pri vrtcu OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša 365 SIT.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
starostna skupina (3 – 7 let)            45.200 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 290 SIT.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 1. 2. 2001 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št. 179/99 z dne 25. 5. 1999.
Št. 032-01/01-195/3
Žužemberk, dne 12. marca 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost