Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1442. Spremembe pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče, stran 2493.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 19. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče
1. člen
Prvi odstavek 5. člena pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 93/00), se spremeni tako, da glasi:
»Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples (diskoteka, nočni bar ipd.), lahko obratujejo med delavnikom v podaljšanem času največ do 24. ure, ob petkih in sobotah in dnevih pred prazniki pa največ do 4. ure zjutraj naslednjega dne«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Gostinski obrati, ki nudijo enostavne jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne), lahko obratujejo v podaljšanem času ob petkih in sobotah in dnevih pred prazniki največ do 24. ure«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
7. člen se spremeni in glasi:
»Izletniške kmetije, vinotoči in osmice lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času po predhodni najavi gostov med delavnikom največ do 1. ure zjutraj naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevi pred prazniki pa največ do 4. ure zjutraj naslednjega dne.«
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 306-01-00/01
Zreče, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost