Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1441. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 2493.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 19. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc.št. 720/3, pot v izmeri 66 m2, vpisana pri vl. št. 217, k.o. Loška gora,
2. parc. št. 719/2, pot v izmeri 361 m2, vpisana pri vl. št. S002, k.o. Radana vas,
3. parc.št. 717, pot v izmeri 80 m2, vpisana pri vl. št. S002, k.o. Radana vas,
4. parc. št. 718, pot v izmeri 168 m2, vpisana pri vl. št. S002, k.o. Radana vas.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-08-11/13/99/00
Zreče, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost