Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2000, stran 2492.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 19. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Zreče in zaključni računi krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Dobrovlje, Skomarje in Resnik.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Zreče se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2000, ki obsega v 000 SIT:
– prihodke v višini 618.183 SIT,
– odhodke v višini 589.777 SIT,
– račun financiranja 19.213 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki 10.734 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Zreče v višini 10.734 SIT se prenese kot prihodek v proračun Občine Zreče za leto 2001.
4. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2000, ki obsega v 000 SIT:
– prihodke v višini 137.017 SIT,
– odhodke v višini 137.893 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki – 876 SIT,
– odplačilo dolgov 7.756 SIT,
– prenos v naslednje leto 6.991 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-03-03/00-6
Zreče, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost