Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1437. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2490.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 27. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dbora
1. člen
S tem sklepom zemljišča parcelnih številk:
2373/3 – vodotok v izmeri 265 m2,
2373/14 – vodotok v izmeri 1.009 m2,
2373/1 – vodotok v izmeri 1.646 m2,
vse k.o. Lanišče, ki so vpisane kot javno dobro v splošni rabi, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnine, naštete v 1. členu tega sklepa v k.o. Lanišče, postanejo last Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01506/12/2001/25-4
Škofljica, dne 21. marca 20001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost