Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiišča, stran 2486.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ) ter 8. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 19. seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/00, 112/00) se spremeni 19. člen tako, da se glasi:
Druga stavbna zemljišča
Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribucijo električne energije in PTT vodi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti in druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča.
Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:
Zaz. zemljišče/ območje
----------------------------------------------------------------
Elektro vodi          1.          2.
----------------------------------------------------------------
– podzemni         1000
– nadzemni         1400
PTT vodi
– podzemni         1000
– nadzemni         1400
Bencinski servis      1100
----------------------------------------------------------------
2. člen
V 20. členu odloka se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
– podzemni PTT vodi; 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.420-08/01-334
Vitomarci, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost