Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 2484.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v zvezi s VI. poglavjem zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/99 – odločba US) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 23. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 37/00) se v 7. členu tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
»Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo na naslednji način:
ugotovljeno število točk za zazidano stavbno zemljišče (po 10. členu tega odloka) x 0,4 = število točk za nezazidano stavbno zemljišče.«
2. člen
V zadnji alinei drugega odstavka 10. člena se spremeni število točk za možen priključek na industrijsko tirno omrežje, in sicer znaša 15 točk.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 42306-0018/01
Sevnica, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost