Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1427. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2001, stran 2483.

Na podlagi 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2001
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 2000 znaša 126.432 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 10.114,55 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.850,25 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in Veščica) 0,8% ali 1.011,50 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc) 0,6% ali 759 SIT za m2.
Občinski svet občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2000 (Uradni list RS, št. 67/00).
Št. 352-01-01/01
Šafarsko, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost