Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1425. Sklep o načinu financiranja političnih strank, stran 2483.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 19/97 – odl. US, 70/00) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 21. redni seji dne 12. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank
1. člen
Političnim strankam, ki so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Puconci, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Puconci mesečno do višine 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke. Skupna letna masa sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat na leto, in sicer ob koncu vsakega četrtletja.
3. člen
Znesek iz 1. člena tega sklepa se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank ne sme preseči v 1. členu določenega odstotka.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Puconci, z dne 11. 3. 1999.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2001.
Št. 024-1/2001
Puconci, dne 12. marca 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost