Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1413. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtne cone "Postaja", stran 2466.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 19. redni seji dne 20. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja«
1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč odreja javno razgrnitev osnutka zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja«, ki ga je pod št. 81/00-ZN izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, Poslovna enota Novo mesto in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99).
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša urejanje območja namenjenega poslovnim dejavnostim. Razdeljeno je na osem ureditvenih enot namenjenih poslovnim objektom, na dve ureditveni enoti, ki obsegata zelenice in gozd ter na ureditveno enoto, ki zajema javno cestno omrežje.
3. člen
Osnutek zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja« se razgrne v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (ogled je možen v ponedeljek in petek od 7. do 15. ure, ob sredah pa od 7. do 17. ure), dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS ter traja 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, organizacije, podjetja in društva podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo Občini Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 031-01/01-48
Mirna Peč, dne 23. marca 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost