Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2000, stran 2456.

Na podlagi 13. in 34. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 17. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2000.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000 so naslednji:
1. Proračun:
– skupaj prihodki               568,172.554,40 SIT
– skupaj odhodki               427,574.864,45 SIT
– presežek prihodkov             140,597.689,95 SIT
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 140,597.689,95 SIT se po zaključnem računu za leto 2000 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/01-01
Majšperk, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost